Våra tjänster

Vi ser gärna till hela verksamheten när vi ger oss in i projekt. Utifrån helhetsperspektivet kan vi se både möjligheter och konsekvenser av beslut, aktiviteter och projekt. Vår styrka är vår breda kompetens och helhetsansvar. Vi bygger dynamiska team som passar respektive uppdrag och kund. Stort som smått så kommer vi alltid leverera enligt vårt kvalitetstänk!

Dandelin ekosystem för helhetssystem

Våra tjänster

Här nedan så finns ett axplock av våra tjänster

Projektledning

Vi erbjuder projektledning i både korta och långa uppdrag. Våra projektledare har lång erfarenhet, är vana att leda avancerade projekt från ax till limpa eller under delar av projektets intensivare faser. Vi tror dock på att Du som kund gör ett klokt val om Du även låter Dina egna medarbetare vara en del av projektet. Det är en del av vår grundfilosofi – vi sprider kunskap till Dina medarbetare.

Processer

Processer har alla företag. Frågan är bara hur uttalade de är, om alla följer dem och om processerna skapar värde i det dagliga arbetet. Nyckeln är att inte generera hyllvärmare utan att få in processerna i systemen och i de vardagliga rutinerna. Vi jobbar med processgenomgång i ett syfte att hitta gemensamma rutiner men också för att skapa automatiska flöden. RPA, robotisering, machine learning och virtuella assistenter är något som finns och kan implementeras hos Dig.

Upphandling

Oavsett om Du handlar via LoU, LUF eller privat kan vi hjälpa Dig i processen. Vi tror på att utgå från behoven och se till hur Din verksamhet bäst kan uppnå nytta med Ditt nya system. Processerna är en av grundstenarna och från dessa kan vi även plocka ut en del av kraven. Vi tycker om att engagera Dina medarbetare genom hela upphandlingen; processgenomgång, kravspecifikation, systemdemonstration, utvärdering och förhandling. När systemet är på plats är det ju i slutändan Dina medarbetare som ska använda systemet dagligen. 

Rådgivning

Dra en livlina, ring en vän! Vi ställer alltid upp. Låt oss ge dig en second opinion, stödja dig i en förhandling eller ett beslut eller prova en knasig idé på oss. Vi är ärliga, tålmodiga och uppmuntrande. Lika mycket är vi goda förhandlare, rättvisa i vårt förhållningssätt och tror på affärer där båda är vinnare.